Persondatapolitik
You are here: Home \ Persondatapolitik

Bullerup Svømmebad opbevarer de personlige data, som vores medlemmer har oplyst os ved indmeldelse. De bliver opbevaret i systemet Sport Solution.

Alle data vil blive slettet to måneder efter skriftlig udmeldelse, såfremt der er betalt for al undervisning.

Sport Solution åbnes kun med et personligt login. Alle computere i svømmebadet har opstartskode, som kun kendes af personalet. Alle computere slukkes, inden sidste medarbejder forlader stedet. Alle medarbejdere er informeret om og har underskrevet en erklæring på, at personlige data kun er til internt brug i Bullerup Svømmebad og aldrig må udleveres.

Kunder, der kun benytter svømmebadets behandlinger “på land”, kan nøjes med at melde sig ud/afslutte et behandlingsforløb mundtligt.

Kunder, der er medlem af Sygeforsikringen Danmark og ønsker refusion derfra, indberettes. Kvitteringen printes og opbevares i aflåst skab i svømmebadet i ca. 1 år.